Priser for perioden 1/1 2018 - 31/12 2018

Pris pr. Mwh kr. 335,00

Motivatonsbidrag 1 % af MWH-pris for mgl. 

afkøling.

   
Fast afgift pr. m² beboelse kr. 36,00 
Fast afgift pr. m² erhverv kr. 29,00
 Fast afgift p. m² beboelse lavenergi kr.  18,00 
Målerleje pr. måler kr. 450,00
Faktureringsgebyr hvis ikke tilmeldt PBS kr. 30,00
Tilslutningsafgift pr. m² beboet areal kr. 75,00
Tilslutningsafgift pr. m² erhvervs areal kr. 37,00
Tilslutningsgebyr kr. 410,00
Hovedledningsbidrag kr. 7.500,00
Rykkergebyr 1. gang*** kr. 75,00
Rykkergebyr 2. gang*** kr. 150,00
Flyttegebyr kr. 75,00
Lukkegebyr*** kr. 250,00
Genoplukningsgebyr kr. 250,00
Girokort gebyr*** kr. 30,00

Alle priser er + moms
dog gebyrer med mærkning *** er ifølge momsloven fritaget for moms.

Se motivationstabel